Вы здесь

Restock, ноябрь 2020

Пуэр шу
• "Гунтин Чженьпин", 2013, Гу И (новинка)
• "Байнянь Хуэйгань", 2016, ГуИ 
• "Гунтин Ча Бин Линьцан", 2012 (новинка)
• Гунтин Ча Ван, 2012
• "Золотой павлин", 2011

Пуэр шен
• "Лао Мань Э", 2015
• "Бин Дао Цяо Му", 2019
• "Лао Тунчжи 9948", 2019, Хайвань

Красный
• Дянь Хун Юньнань
• Чжень Шань Сяо Чжун ("копченые провода")

Улуны:
• Фэн Хуан Даньцун
• Да Хун Пао Гао Хо
• Най Сян Цзинь Сюань (молочный)
• Женьшеневый 

Иван-чай:
• с душицей и липой
• "Таёжный"
 

Комментарии

Оставить комментарий

                             
ad8888ba, 888888888888 ad888888b, 8888888888
8P' "Y8 ,8P' d8" "88 88
d8 d8" a8P 88 ____
88,dd888bb, ,8P' ,d8P" 88a8PPPP8b,
88P' `8b d8" a8P" PP" `8b
88 d8 ,8P' a8P' d8
88a a8P d8" d8" Y8a a8P
"Y88888P" 8P' 88888888888 "Y88888P"